U bent hier

Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Road2Re-use, Kade 5B, 6718XG Ede Gld, KvK 302469.

Versie: 01 januari 2020 -- V3.2

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website Road2Re-use verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om in onze webshop producten te kunnen bestellen, is het nodig dat Road2Re-use uw persoonsgegevens opslaat. Road2Re-use gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het kunnen adresseren van te verzenden bestellingen
 • het met u te communiceren omtrent de status van de bestelling

Omschrijving verwerkte persoonsgegevens

 • aflever-NAW gegevens en e-mailadres
 • optioneel: factuur-NAW gegevens en telefoonnummer

Bewaartermijn

De verwerkte gegevens worden tot 2 jaar na laatste login bewaard.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij NOOIT aan derde partijen. Uitzondering hierop vormt de situatie dat wij op basis van de wet deze gegevens moeten verstrekken.

Gegevensbeveiliging

Road2Re-use maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een beveiliged/versleutelde webverbinding (zie slotje en "https://" in de adresbalk).
Tevens controleert onze webshop-software dagelijks of er beveiligingsupdates beschikbaar zijn. Zodra dat het geval is worden die updates binnen 24 uur na dergelijke constatering aangebracht.

Cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Road2Re-use of die van een derde partij.
Op onze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (zgn. analytische cookies). De derde-partij analyse-server houdt statistieken bij zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics; bewaartermijn 14 maanden; zie hun privacypolicy.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u echter NIET gebruikmaken van onze website.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@ckmn.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-10547956 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Road2Re-use
Kade 5B, 6718XG Ede Gld
KvK 302469

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.