U bent hier

Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10e (algemene voorwaarden): uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen
  hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
 3. Geleverde diensten, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u; en
  • u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd
   binnen de bedenktijd.
 4. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
  op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
  teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 9. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
  • u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest